Raporty dla każdego poziomu organizacji

Raporty i kokpity menedżerskie dla każdego poziomu Twojej organizacji

Do trzech grup zazwyczaj korzystających z automatycznych raportów i kokpitów należą zarządcy przedsiębiorstwami, działy operacyjne oraz działy IT.

Pierwszą grupą są osoby zarządzające przedsiębiorstwem, które sprawują kontrolę nad kasą przedsiębiorstwa i oczekują wyraźnego zwrotu z inwestycji (ROI), na podstawie którego oceniają i wybierają jedną spośród rozpatrywanych propozycji.

Przy wyborze rozwiązania zarządcy kierują się następującymi czynnikami:

 • Rozwiązanie musi przynosić korzyść organizacji (ROI)
 • Stosunek czasu do wartości musi być rozsądny – instalacja winna być na czas i w ramach określonego budżetu
 • Sprawdzona niezawodność w codziennym działaniu
 • Dopasowanie do KPI, aby zredukować koszty, poprawić jakość, zwiększyć sprawność i wydajność
 • Dostarczanie wyników tym, którzy ich potrzebują, na czas, niezawodnie i na wszystkich poziomach zarządzania

Do drugiej grupy należy dział operacyjny, który najchętniej chciałby stać się właścicielem rozwiązania. Chce tworzyć, usprawniać i obsługiwać program z korzyścią dla wszystkich. Pracownicy operacyjni woleliby uniknąć rozwiązań, dla których to inni, jak np. dział IT lub integratorzy systemu, muszą tworzyć specyfikacje raportu i kokpitu. Kolejne zmiany specyfikacji i rozwiązania są stratą czasu i podnoszą koszty wdrożenia.

Personel operacyjny przy decyzji o wyborze rozwiązania uwzględnia następujące aspekty:

 • Proste rozwiązanie do nauki, implementacji, uruchomienia i obsługi
 • Łatwo skalowalny z jednej do kilku lokalizacji
 • Funkcjonalność przekraczająca oczekiwania (elastyczny i łatwy do dostosowania)
 • Opłacalny
 • Przydatny dla wszystkich, nie tylko dla specjalistów
 • Oferuje szkolenia online (filmy), oraz regularne szkolenia (w razie potrzeby)
 • Dobra dokumentacja i wsparcie
 • Przetestowany i polecany przez branżę
 • Dający możliwość integracji z istniejącym rozwiązaniem automatycznym
 • Zgodny ze standardami dla branży i biznesu
 • Rozumiejący unikalne aspekty danych automatyzacji (kompresję, oceny jakości); dostarcza odpowiednie dane statystyczne
 • Może być rozbudowywany dla wymagających aplikacji
 • Wymaga minimalnego udziału IT

Pracownicy działu informatycznego (IT) to trzecia grupa, to właśnie oni są często głównymi decydentami przy tego typu projektach. Chociaż nie korzystają z narzędzia w swojej codziennej pracy, to ich rola jest na tyle ważna, że mają głos rozstrzygający. Lubią rozwiązania, które nie generują kolejnego obciążenia dla działu IT. Zwykle raporty stają się domeną IT, ponieważ ich zaprojektowanie w większości dostępnych narzędzi jest zwyczajnie trudne. Dla nich Dream Report będzie jak powiew świeżego powietrza.

W procesie decyzyjnym IT zwraca uwagę na następujące czynniki:

 • Nie obciąża działu IT dodatkową pracą
 • Jest prosty w obsłudze od strony technologicznej
 • Potwierdzona niezawodność od strony technologicznej
 • Stosuje zabezpieczenia domeny
 • Wykorzystuje technologię wirtualizacji
 • Wspiera istniejące standardy systemów operacyjnych
 • Wspiera istniejące standardy bazodanowe
 • Nie obciąża niepotrzebnie infrastruktury
 • Posiada certyfikację ekspertów, tj. www.ICS-Cert.gov

Dream Report dostarcza raporty i kokpity menedżerskie zgodne z wymogami prawa i wydajne przy każdym zastosowaniu przemysłowym. Dream Report spełnia oczekiwania każdej z trzech grup biorących udział w procesie decyzyjnym i jest wiodącym narzędziem w swojej kategorii.