Dream Report znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Zobacz co może dać Twojej branży:

AUTOMATYKA BUDYNKOWA

Obniżaj koszty eksploatacyjne
dzięki stałej kontroli zużycia mediów

Więcej

AUTOMATYKA BUDYNKOWA

 • automatyczny nadzór nad urządzeniami
  (generowanie zleceń serwisowych)
 • wyliczanie wskaźników wydajności
  energetycznej budynków
 • zarządzanie energią (np. automatyczne
  rozliczanie się z najemcami)
 • monitoring zużycia energii elektrycznej
 • czytelne raportowanie stanów liczników
 • dostęp lokalny i zdalny
 • automatyczne rozsyłanie kluczowych
  raportów e-mailem

elektroenergetyka

Zarządzaj energią elektryczną
efektywnie i... oszczędzaj!

Więcej

ELEKRTOENERGETYKA

 • funkcje wyliczające wyprodukowaną emisję i energię
 • porównywanie zużycia energii pomiędzy podobnymi urządzeniami
 • porównywanie zużycia energii tego samego użycia w różnych okresach
 • zintegrowane narzędzia do pomiaru wydajności energetycznej
  (np. współczynnik COP (Coefficient of Product) dla HVAC)

Gospodarka wodno-ściekowa

Łatwy i szybki nadzór nad instalacją wod-kan.
Wiedz więcej, reaguj szybciej

Więcej

Gospodarka wodno-ściekowa

 • szybka ocena zmiany parametrów pracy sieci
 • automatyczny nadzór nad urządzeniami (generowanie zleceń serwisowych)
 • wsparcie dla obiektów powtarzalnych (raportowanie wielu identycznych urządzeń/obiektów) poprzez wirtualne instancje
 • łatwe generowanie raportów bilansowych z wielkości produkcji wody i zużycia energii

Energetyka cieplna

Praca sieci pod pełną kontrolą.
Reaguj szybko i mądrze!

Więcej

Energetyka cieplna

 • szybka ocena zmiany parametrów pracy sieci
 • automatyczny nadzór nad urządzeniami (generowanie zleceń serwisowych)
 • wsparcie dla obiektów powtarzalnych (raportowanie wielu identycznych urządzeń/obiektów) poprzez wirtualne instancje

Przemysł

Zwiększaj wydajność
produkcji, obniżaj jej koszty!

Więcej

Przemysł

 • zmniejszanie czasu przestojów
 • zwiększanie wydajności produkcji
 • automatyczny nadzór nad urządzeniami (generowanie zleceń serwisowych)
 • raportowanie odnośnie każdej partii towaru
 • nadawanie unikatowego numeru partii
 • uzyskanie danych pomiarowych procesu sterylizacji
 • uzyskanie informacji o zdarzeniach alarmowych (np. przekroczenia wartości granicznych procesu)
 • automatyczna generacja po zakończeniu partii produkt

Farmacja i biotechnologia

Zyskaj pewność przebiegu wszystkich
procesów pod kątem zgodności z normami
i regulacjami prawnymi.

Więcej

Farmacja i biotechnologia

 • pełna zgodność oprogramowania z normami i wymaganiami stawianymi branży farmaceutycznej
 • wbudowane zabezpieczenia (autoryzacja użytkowników, integracja z Active Directory, moduł Inspekcji – rejestracja czynności wykonywanych przez użytkownika, wersjonowanie, zabezpieczenia PDF)