Dla kogo?

Dream Report jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które dążą do poprawy jakości i wydajności procesów produkcji. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy statystyk i aplikacji branżowych, pozwala on na przekształcanie surowych danych w konkretne i przydatne informacje. Umożliwia to właścicielom oraz menagerom firm znacznie lepszą kontrolę nad cały system oraz wprowadzanie zmian i innowacji, które wpływają na obniżenie kosztów, a co za tym idzie poprawę efektywności wszystkich procesów i zwiększenie zysków firmy.

Program Dream Report został opracowany przez grupę ekspertów – praktyków zarówno w zakresie systemów automatyki, systemów wizualizacyjnych SCADA, jak i mających własne doświadczenia z dotychczas dostępnymi systemami produkcyjnymi i systemami do raportowania.

Wszystkie funkcje programu były konsultowane i przygotowywane we współpracy z użytkownikami, tak aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb i wymagań konkretnej branży.

Rozwiązanie dla firm Dream Report

Rodzaje raportów

 • raporty jakości
 • raporty wydajności
 • raporty zgodności
 • raporty zmianowe
 • raporty z inwenteryzacji
 • raporty dotyczące sesji
 • raporty jako usługa (RaaS)
 • raporty dotyczące alarmów
 • raporty na podstawie
  czasu i zdarzeń
 • raporty dotyczące utrzymania
 • raporty EAM
 • raporty dla EPA, FDA
 • raporty o zasobach

Możliwości Dream Report

Generowanie i projektowanie raportów

Dream Report:

 • interpretuje dane pochodzące z całego systemu automatyki
 • rozpoznaje i rozróżnia struktury tworzone przez źródła, formaty danych, czasu, alarmów i wiadomości
 • opracowuje dane w sposób inteligentny i automatyczny
 • korzysta z szerokiego wachlarza gotowych widgetów - „Widgety” Dream Report to inteligentne obiekty raportujące, dostarczające dane, analizy i wizualizacje
 • jest przystosowany do pracy przy wielkich projektach, gdzie w tworzeniu raportów może uczestniczyć jednocześnie wiele osób
 • generuje je raporty w formacie PDF, MS Excel
 • wysyła wyniki opracowań z powrotem do systemów automatyki

Przechowywanie raportów

Dream Report:

 • automatycznie tworzy katalogi
 • automatycznie nadaje raportom nazwy
 • umożliwia zdalny wgląd do raportów w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu mobilnym z systemem iOS, Android, Windows i innych

Dystrybucja i publikowanie raportów

Dream Report:

 • dzięki wbudowanej funkcji SMTP wysyła raporty do adresów z listy mailowej
 • udostępnia raporty online w formie plików archiwalnych lub dynamicznego podglądu
 • pozwala na drukowanie z użyciem określonej drukarki

Najważniejsze funkcje oprogramowania Dream Report

 • zbiera bieżące dane i alarmy z różnych źródeł i systemów bazodanowych
 • wykorzystuje informacje historyczne z baz danych różnych producentów, systemów SCADA i innych
 • rejestruje i agreguje dane w dowolnym systemie bazodanowym użytkownika
 • umożliwia uzyskiwanie różnorodnych informacji statystycznych w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu użytkownika
 • pozwala na łatwe tworzenie różnorodnych szablonów raportów i wykorzystywanie wielu rodzajów graficznych analiz
 • umożliwia generowanie raportów w różnych formatach (także w zabezpieczonym formacie PDF)
 • ma funkcję automatycznej dystrybucji raportów i analiz od wielu odbiorców
 • umożliwia publikowanie w Web Portalu raportów z wielu stanowisk

Dream Report może pracować jako samodzielne narzędzie do raportowania połączone bezpośrednio do urządzeń automatyki lub może stanowić uzupełnienie oprogramowania SCADA i systemów przechowujących dane historyczne.

Bezpieczeństwo

Dream Report to bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie, które wykorzystano już w tysiącach zastosowań na całym świecie. Oprogramowanie zostało przetestowane i umieszczone w bazie danych NIST (National Institute of Standards and Technology, USA, https://nvd.nist.gov/).

Dream Report obsługuje zarówno połączenia lokalne, jak i zdalne (połączenia ze źródłami danych przez bezpieczne usługi sieciowe). Przy połączeniach zdalnych duży nacisk położono zarówno na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jak i maksymalnej wydajności systemu. Ta unikalna funkcjonalność czyni z Dream Report rozwiązanie raportujące dla przedsiębiorstw, zdolne do pracy w chmurze, zapewniające raporty jako usługę (Reports as a Service, RaaS).

Dream Report może też pracować w systemie redundantnym, co zapewnia jego optymalną niezawodność. W praktyce oznacza to m.in., że jeżeli jeden z węzłów raportowania przestanie być dostępny, np. z powodu awarii serwera, drugi system Dream Report automatycznie wykryje awarię pierwszego i przejmie jego rolę.

Dream Report zapewnia także bezpieczne ręczne wprowadzanie danych (np. logi operatorów). Dane wprowadzane ręcznie mogą być kontrolowane, sprawdzane i poprawiane przez użytkownika, a raporty można skonfigurować tak, by podawały tylko sprawdzone wartości. Automatyczna walidacja danych nałoży ograniczenia na wartości wprowadzane ręcznie, dzięki czemu przypadkowe błędy nie zostaną utrwalone.

Bezpieczeństwo, a uwierzytelnianie użytkowników:

 • bezpieczeństwo oparte na domenach, zorientowane na role − właściwa funkcjonalność dla zalogowanego użytkownika; system bezpieczeństwa może być oparty na węzłach albo na Windows Active Directory
 • zabezpieczenie hasłem dostępu do wybranych funkcji i raportów, również w formacie pdf
 • zarządzanie wersjami szablonów raportów − modyfikacje szablonów są archiwizowane i zarządzane; można powrócić do poprzednich wersji szablonów
 • podpisywanie raportów − raporty można podpisywać i przesyłać elektronicznie (podpisy elektroniczne są dodawane online)