FAQ

faq

Na jakich zasadach działa wersja demo Dream Report?

W wersji demo do modułu Runtime można załadować projekt z maksymalnie 100 zmiennymi. Portal web uruchomiony zostanie z jednym jednoczesnym dostępem. Moduł Runtime zamknie się automatycznie po 30 minutach pracy (możliwe jest wtedy jego ponowne uruchomienie). Moduł Studio działa bez ograniczeń czasowych.

Wersja demo służy do przetestowania oprogramowania i zapoznania się z jego możliwościami, nie może być używana w projektach.

Mój serwer poczty wykorzystuje niestandardowy port SMTP, jak ustawić go w Dream Report, aby wysyłać raporty poprzez e-mail?

Niestandardowy numer portu można wpisać po dwukropku w polu Serwer SMTP (przykład poniżej).

Jak przenieść raport do innego projektu?

Przenoszenie raportów możliwe jest z wykorzystaniem mechanizmu szablonów. Aby przenieść raport:

  1. W projekcie źródłowym zapisz raport jako szablon klikając prawym klawiszem myszy na nazwę raportu na liście raportów i wybierając „Zapisz jako szablon raportu”
  2. W projekcie docelowym, utwórz zupełnie nowy, pusty raport
  3. Zastosuj do dodanego nowego raportu zapisany wcześniej szablon, klikając prawym klawiszem myszy i wybierając „Zastosuj szablon do raportu”

Czy można uruchomić projekt Dream Report w starszej wersji systemu?

Projekty Dream Report są kompatybilne wstecz. Oznacza to, że projekty wykonane w starszych wersjach systemu mogą być uruchomione w nowszych wersjach i wszystkie elementy projektu zostaną zachowane. Przykładowo, mając projekt wykonany w Dream Report 4.6, bez problemu przeniesiemy go do Dream Report 4.8.

Dream Report nie jest natomiast kompatybilny w przód. Nie możemy projektu wykonanego np. w wersji 4.8 otworzyć w starszej wersji, np. 4.6.

Co stanie się w przypadku przekroczenia liczby zmiennych w licencji?

W przypadku przekroczenia liczby zmiennych podczas edycji w module Studio, możliwa będzie dalsza edycja raportów bez dodawania nowych zmiennych. Jednak w momencie, gdy projekt taki zostanie załadowany do modułu Runtime, dotychczas działający projekt zostanie odłączony, a nowy nie zostanie uruchomiony ze względu na przekroczenie liczby zmiennych.

Jak sprawdzić ile zmiennych wykorzystuje mój projekt?

Liczbę zmiennych można sprawdzić z poziomu modułu Studio w lewym dolnym rogu okna. Liczba ta nie jest odświeżana na bieżąco, a co jakiś czas. Jeśli chcemy mieć pewność ile zmiennych wykorzystujemy, najprostszym sposobem jest ponowne uruchomienie modułu Studio.