Co stanie się w przypadku przekroczenia liczby zmiennych w licencji?

W przypadku przekroczenia liczby zmiennych podczas edycji w module Studio, możliwa będzie dalsza edycja raportów bez dodawania nowych zmiennych. Jednak…