Jak sprawdzić ile zmiennych wykorzystuje mój projekt?

Liczbę zmiennych można sprawdzić z poziomu modułu Studio w lewym dolnym rogu okna. Liczba ta nie jest odświeżana na bieżąco,…